Η Aeromet εκτελεί εκτελωνιστικές εργασίες σε όλα τα τελωνεία της Ελλάδας και οργανώνει κάθε είδους γραφειοκρατικές διαδικασίες για εισαγωγές και εξαγωγές.
 

Διεκπεραιώνουμε εργασίες για τα εφόδια πλοίων και την απαλλαγή από το Φ.Π.Α., καθώς και την τελωνειακή αποταμίευση και διαμετακόμιση.

Επιπλέον, μπορούμε να οργανώσουμε τα απαραίτητα έγγραφα και το βιβλίο ειδικού προορισμού, για την μη πληρωμή εισαγωγικού φόρου κατά τους εφοδιασμούς πλοίων στον ελλαδικό χώρο από εμπορεύματα τρίτων χωρών.

Με την ομάδα εκτελωνιστών μας και την αποκλειστικότητα αυτών,
προβαίνουμε στην άμεση παραλαβή και παράδοση εφοδίων ακόμα και εκτός του κανονικού ωραρίου των τελωνείων, όπως επίσης και τα Σαββατοκύριακα.
 

H Aeromet φροντίζει ώστε οι πελάτες της να μην έχουν εκκρεμότητες στα τελωνεία, παρουσιάζοντας μια άριστη εικόνα απέναντι στις δημόσιες αρχές και τους τελωνειακούς φορείς.