Η συσκευασία αποτελεί βασική παράμετρο της ποιότητας και της ασφάλειας σε κάθε μεταφορά. Η Aeromet αναλαμβάνει συσκευασίες μικρών και μεγάλων δεμάτων σε χαρτοκιβώτια, παλέτες και ξυλοκιβώτια.

Είναι δυνατή η χρήση απεντομωμένων (fumigated) ή πλαστικών παλετών ανάλογα με το είδος του φορτίου και τη χώρα προορισμού. Μπορούμε επίσης να κατασκευάσουμε απεντομωμένα ξυλοκιβώτια με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Τα επικίνδυνα φορτία (dangerous goods) ανήκουν σε ένα εξειδικευμένο κομμάτι συσκευασίας, πάντοτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IATA για επικίνδυνα φορτία/υλικά.